Responsive Theft - I Guess It Never Hurts To Hurt Sometimes

Livet och energi...

Gravstenar framkallar onekligen många känslor. Speciellt i vår kultur ser man inte döden som något naturligt, utan som något mörkt och skrämmande. Något man helst vill undvika att prata om. Jag tänker på detta då jag promenerar förbi en kyrkogård och ser människor vattna blommor som de placerat framför gravstenarna. Vi föds ju alla trots allt för att dö. Ingen lever för evigt. Åtminstone inte i sin nuvarande fysiska form... Energi kan ju som bekant varken skapas eller försvinna, så allt levande omvandlas ständigt i nya former. Vi består av energi.